BALVAN

BALVAN ili TRUPAC (ponegde i KLADA) je posečeno i samo grubo obrađeno veliko drvo u šumama, kome su odsečene samo grane.
Takvo, neobrađeno drvo, obično se odvozi u pilane za industrijsku preradu.
Obaranje takvog drveta uvek prate prolamajući zvuci uz snažan tresak od zemlju. Zbog veličine a naročito težine BALVANA, bez upotrebe dizalica nemoguće je podići ga na kamion.


Još o BALVANU

Reč BALVAN uptrebaljava se u prenesenom značenju kada se nekome kaže da je glup, tup, neinteligentan.
Takođe se koristi kao sinonim za grube, krupne, bezosećajne i neverovatno snažne i čvrste ljude.


balvani


REČNIK
2013© elektronska knjiga