PARAGRAF

PARAGRAF je deo teksta, obično kraći, koji detaljnije i zaokruženo objašnjava pojedinačne delove materije o kojoj tekst govori.
U slobodnom prevodu, paragraf u tekstu mogao bi se prevesti kao "dopunski detalj" za pojašnjenje teksta.

Još o PARAGRAFU

PARAGRAF u pisanju ponekad nazivamo i pasus teksta. To znači da je on često vizuelno izdvojen u tekstu time što otpočinje novim redom (koji može biti par slova uvučen) i završava se odvojen od daljeg teksta.
Izraz PARAGRAF je posebno važan u zakonodavstvu, gde se članovi zakona detaljno objašnjavaju u paragrafima.


paragraf teksta


REČNIK
2013© elektronska knjiga