PERGAMENT

PERGAMENT je poput papirusa, jedan od najstarijih materijala izumeljenih u drevna vremena za ispisivanje zapisa na njemu.
Dobijao se od kože mladih životinja, najčešće koza, ovaca i teladi, sa kojih bi se najpre odstranila dlaka a zatim bi bile sušene i obrađivane brušenjem i glačanjem.

Još o PERGAMENTU

PERGAMENT nosi ime po turskom gradu Pergamu u kome je proizvođen.
Najviše je korišćen u srednjem veku, i kasnije do izuma štamparskih mašina, kada ga potiskuje papir kao mnogo jeftiniji materijal.
S obzirom na to da najbolje upija mastilo i tintu, danas se još uvek koristi za ispisivanje posebnih dokumenata, poput UN Povelja i Nobelove nagrade.


pergament


REČNIK
2013© elektronska knjiga